1.
Mikä paikkakunta sijaitsee Vesijärven etelärannalla?