Seuranta

Vesijärven vedenlaatua seurataan Lahti Aqua Oy:n ja Lahti Energia Oy:n velvoitetarkkailulla. Lahden seudun ympäristöpalvelut täydentää velvoitetarkkailua Vähäselältä, Paimelanlahdelta ja Laitialanselältä otettavilla näytteillä. Lisäksi merkittävimmät järveen laskevat ojat ovat tarkkailussa mukana. 

Vedenlaadun seurantaa täydentää automaattisten mittausasemien verkosto Enonselällä, Paimelanlahdella ja ensi kesänä myös Vähäselällä. Yliopistolla on mittausasema Kajaanselällä. Mittausasemat seuraavat levämäärää, happea ja lämpötilaa eri syvyyksillä. 

Ojavesien laatua seurataan kolmella mittausasemalla, jotka ovat Komonselän Purailanviepässä ja Paimelanlahden Myllyojassa. Ensi kesänä seurantaa laajennetaan Haritunjokeen ja yhteen Lahden keskusta-alueen hulevesiputkeen.