TUKIJOIDEN SANOMAA

LSK Group

LSK oli Vesijärvisäätiön päätukija säätiön toiminnan alkuvaiheessa ja palasi päätukijaksi vuonna 2017. Tukijaksi paluu oli toimitusjohtaja Perttu Ryynäsen mukaan luonteva ratkaisu. LSK on perin juurin lahtelainen perheyritys. Lahden Sähkö ja Kone –nimisenä vuonna 1930 perustettu yhtiö on koko 87 –vuotisen historiansa toiminut merkittävänä Lahden talousalueen rakentajana, kehittäjänä ja työllistäjänä.

- Tänä päivänä sähkö, sähköistäminen ja älykkään automaatioteknologian hyödyntäminen ovat yhä useammilla osa-alueilla ainoa ympäristöystävällinen tapa toimia. Lahti on syntynyt ja kasvanut Vesijärven syliin, ja Vesijärvi on merkittävä osa lahtelaista identiteettiä, joten koemme roolimme Vesijärven Ahti-päätukijana hyvin luonnolliseksi, Perttu Ryynänen toteaa.
- Lisäksi on ollut ilo nähdä säätiön vakiinnuttaneen asemansa valtakunnallisesti ainutlaatuisen vesiensuojelutyön järjestäjänä ja malliesimerkkinä monille muille kunnostushankkeille. Päätukijana odotamme säätiön jatkavan aktiivista ponnistelua varainhankinnan, tutkimuksen ja tiedottamisen parissa Vesijärven tilan parantamiseksi alueen ihmisten ja luonnon hyväksi.

Perttu Ryynäsen mukaan Lahtea olisi vaikea kuvitella ilman Vesijärveä, kaupungin nimeä myöten.
- Olen kotoisin Kuopion seudulta keskeltä Järvi-Suomea, ja suomalainen järviluonto on aina ollut lähellä sydäntäni. Vesijärvi ja Päijänne ovat tulleet tutuiksi veneilyharrastuksen myötä. Niiden lisäksi minulle tärkeä järvi on Maaningan (Kuopion) ja Lapinlahden alueella sijaitseva, suunnilleen Vesijärven kokoinen Onkivesi, jonka rannalla perheeni vapaa-ajan asunto sijaitsee.

 

Perttu Ryynänen

Fazer

Fazer on ollut mukana tukemassa Vesijärven ja Lahden seudun muiden vesien hyväksi tehtävää työtä Vesijärvisäätiön perustamisesta lähtien.

- Fazer on vahva paikallinen toimija Päijät-Hämeessä, sillä leipomo ja mylly sijaitsevat Lahdessa. Meille on tärkeää, että puhdasta vettä on saatavilla riittävästi. Haluamme tukea myös paikallista hyvinvointia, kuten työllisyyttä, toteaa asiakkuusjohtaja Urpo Eskola Fazerilta.

Fazerin mylly käyttää raaka-aineenaan pääosin kotimaista viljaa, josta iso osa on kasvanut lähiseudun tiloilla.

- Vesijärven toiminnan tukeminen on meille luontevaa, sillä vastuullisuudella on koko Fazerin toiminnassa merkittävä asema. Vesijärven pitäminen puhtaana sopii tähän hienosti, jatkaa Eskola.

Urpo Eskolalle Hartolan Jääsjärvi on se oma mökkijärvi ja lapsuuden kotijärvi. Toinen läheinen vesistö on Paadarjärvi Inarissa, joka on mieluinen kalapaikka.


Fazer Urpo Eskola

 

LähiTapiola Vellamo

- Meillä LähiTapiola Vellamolla on yhteiskuntavastuu ja näin haluamme olla mukana tukemassa tulevaisuuden Vesijärveä. Vesijärven kehitystä on ollut kiva seurata, kun järven tila on muuttunut positiiviseen suuntaan, kertoo liiketoimintajohtaja Jukka Ruhberg.
Vesijärvelle asensimme reimarin ”Ryssänkiven viereen” yhteistyössä järvipelastusseuran kanssa ja näin saimme lisää turvallisuutta järvelle.

Oma vapaa-aikani kuluu hienosti kalastuksen ja metsästyksen parissa. Molemmat ovat oivia tapoja ladata akkuja. Minulle on tärkeää, että meillä on puhtaat järvet myös seuraaville sukupolville.

 

Mainostoimisto Halo Oy

Mainostoimisto Halo lähti mukaan Vesijärven kunnostustyöhön, koska myös pk-yritysten on tärkeää tehdä näkyviä tekoja lakisääteisen vastuunsa lisäksi. Samat lainalaisuudet kuitenkin pätevät myös non profit puolella; ihmisten ajatteluun vaikuttaminen saa aikaan tekoja, ja sitä kautta myyntiä ja kasvua. Mainokset eivät ole itsetarkoituksellinen keino tai kanava. Vain vaikuttamisella on merkitystä.

- Halo on perustettu Lahdessa. Vaikka suuri osa töistämme on nykyisin pääkaupunkiseudulla, niin pitkät siteet Päijät-Hämeeseen työllistävät edelleen paljon. Olemme yli 15 vuoden aikana työskennelleet paljon mm. cleantechin parissa. Yksi viime aikojen päijäthämäläiselle yleisölle näkyvimmistä ja menestyneistä töistä on asikkalalaisen Viipurilaisen kotileipomon tarinan kertominen. Myös siinä ollaan välillisesti puhtaan luonnon kanssa tekemisissä, kertoo Mikko Vänskä, copywriter ja yksi Halon kolmesta omistajaosakkaasta.

Mikko harrastaa intohimoisesti vapaalaskua ja on huolissaan ilmastonmuutoksen uhkasta harrastuksen jatkuvuudelle. Se olikin yksi tärkeä syy, miksi hän halusi sitoutua Vesijärvi-työhön.

- Molemmissa on kyse luonnon kunnioittamisesta, vaikka tulokulma on hieman eri, Vänskä toteaa.

 

Antti Norrlin, konsernijohtaja, 
Koiviston Auto Oy

Koiviston Autolla on tapa toimia niin, että ympäristö-vaikutuksia syntyy mahdollisimman vähän. Uutta ja ympäristöä säästävää linja-autoteknologiaa kehitetään jatkuvasti. Haluamme olla mukana pitämässä Vesijärveä hyvässä kunnossa. Puhdas Vesijärvi on koko maa-kuntamme yhteinen ylpeydenaihe, ja Vesijärvisäätiön tekemä arvokas työ on samalla työtä tulevien sukupolvien hyväksi.

Olen kotoisin Vääksystä, Vesijärven pohjoispäästä, ja Lahdessa olen asunut melkein koko aikuisikäni. Vesijärvi on tullut tutuksi veneillen, hiihdellen ja rannoilta sen vaihtelevia vuodenaikoja ihaillen. Vesijärvelle viedään kauempaakin tulevat vieraat, kun heille halutaan näyttää se kaikkein omin maisema.

 

 

Antti Norrlin

Timo Laine, toimitusjohtaja, Päijät-Hämeen Osuuspankki

Vesijärven hyväksi tehtävä työ on Päijät-Hämeen Osuuspankin kannalta yhteiskuntavastuun kantamista mitä parhaimmassa merkityksessä. Projekti on paikallinen ja sen hyödyt kohdentuvat Lahden seutukunnalle eli alueelle, jossa Lahtea kotipaikkanaan pitävä Päijät-Hämeen Osuuspankkikin toimii.

Vesijärven merkitys on Lahden seudulle, asukkaille ja yrityksille mittaamaton. Vaikutusta on koko Lahden seutukunnan vetovoimaan ja imagoon sekä ihmisten viihtyvyyteen. Itselläni on mökki Etelä-Päijänteellä ja veneilen kesällä sekä Päijänteellä että Vesijärvellä, joten asian tärkeys on siltä osin myös henkilökohtainen.

 

Etelä-Suomen Sanomat

Etelä-Suomen Sanomat on ollut alullepanijana Vesijärvi-projektissa ja on säätiön perustajajäsen. Idea syntyi, kun lehdessä mitetittiin, olisiko lehden toiminta-alueella jotakin sellaista aihetta, jossa lehti voisi ottaa uutisvälitystä aktiivisemman roolin. Tällaisia mahdollisuuksia on tarjolla vähän, sillä lehti ei voi leimautua kovin kiistanalaisen hankkeen tukijaksi. Vesijärvi soveltuu tällaiseksi kohteeksi erinomaisesti, sillä Vesijärvi sijaitsee aivan alueemme ytimessä ja sen hyvä kunto on kaikkien yhteinen asia.

 

Anssi Rantasalo, toimitusjohtaja, Kemppi Oy

Yrityksemme juuret ja pääosa toiminnasta on Lahdessa. Vesijärvi on kiinteä osa Lahtea ja merkittävä viihtyvyystekijä kaikille lahtelaisille. Yhteiskuntavastuun hengessä haluamme olla mukana tukemassa tätä kotikaupunkimme eri toimijoiden merkittävää yhteishanketta.

Kuinka kuvaisit Vesijärven merkitystä itsellesi?

Kansainvälisessä yrityksessä pääsee usein, esim. Aasiaan suuntautuvilla matkoilla näkemään, mikä merkitys puhtaalla ympäristöllä on meille kaikille. Puhtaalla Vesijärvellä on arvoa vetovoimatekijänä mm. silloin kun kilpaillaan osaavasta työvoimasta pääkaupunkiseudun kanssa. Itse nautin Vesijärvestä mm. saunomisen ja uinnin, veneilyn, sekä kalastuksen kautta.

 

 

Matti Kataja, hallituksen pj, Lahti Energia Oy

 

Laajapohjainen Puhdas Vesijärvi -hanke on välttämätön jatke jo tehdylle tutkimus- ja hoitotoimille, jotta koko Lahden seudun helmi, Vesijärvi, voidaan pelastaa tuleville sukupolville.

Lahti Energia on paikallinen energiakonserni, joka toimittaa asiakkailleen laadukasta ja kilpailukykyistä energiaa sekä palveluja ympäristöystävällisesti. Energian hankinta toteutetaan pääasiallisesti omalla Kymijärven voimalaitoksella ja jäähdytysvesi Vesijärvestä ottamalla sähkön ja lämmön yhteistuotantona, jolloin saavutetaan ympäristön kannalta paras lopputulos.

Ympäristövastuunsa mukaisesti yhtiö on osallistunut Vesijärvestä otettavan jäähdytysveden ja Kymijärven voimalan lauhdevesien laadun ja vaikutusten tarkkailuun sekä tukenut taloudellisesti mm. Enonselän lämpö- ja happitalouden tutkimustoimintaa ja Vesijärven hoitosuunnitelmia. Mukanaolo Vesijärven puhtauden turvaamiseen tähtäävässä toiminnassa lisää Lahti Energian myönteistä mainetta ja rakentaa samalla yrityksen positiivista imagoa.

Mitä Vesijärvi merkitsee Sinulle ja Lahti Energialle?

Puhdas Vesijärvi on osa tosilahtelaisuutta ja kaupungin myönteinen tavaramerkki. Sellainen Lahti Energia pyrkii olemaan yritysmaailmassa omalla "kovalla" energiatoimialallaan.