Vesijärvitutkimus

Vesijärvisäätiön tutkimusrahoitus kohdistuu hankkeille, joiden painopiste on toteutettavien vesienhoidon toimenpiteiden lähtökohtien tai vaikuttavuuden arvioinnissa.

Tutkimusrahoitusta on suunnattu erityisesti hapetukseen, ravintoverkon rakenteeseen ja sedimentteihin liittyvään tutkimukseen.

Jaa

Myönnettyjä määrärahoja 2015

Tutkimusrahoituksista ja -apurahoista päättää Vesijärvisäätiön hallitus.

21.12.2015

Vesijärven sisäisen fosforikuormituksen kehitys hapetuksen aikana
(prof. Jukka Horppila, HY, ympäristötieteiden laitos/akvaattiset tieteet)

14.9.2015

Sekoitushapetuksen vaikutus Vesijärven kasviplanktoniin. Apuraha väitöskirjatyöhön Helsingin yliopistossa.
(Fil.yo Mikael Kraft)

18.5.2015

Vesijärven Enonselän ulapan kalayhteisö kesällä 2015
(MMM Tommi Malinen, HY, ympäristötieteiden laitos)

Vesijärven planktonyhteisön merkitys järven tilan kannalta
(FT Kirsi Kuoppamäki, HY, ympäristötieteiden laitos)