NASA:n Tutkija Löysi Uuden Tavan Mitata Lumen Syvyyttä Avaruudesta Käsin

0 Shares

NASA:n tutkija on lisännyt uuden ulottuvuuden satelliittien kykyyn seurata ilmastoa. Kyse on tavasta seurata lumen syvyyttä satelliitilla, jonka tehtävä on mitata maan jääkerroksen ja merien jäälauttojen korkeutta. Inspiraatio uudelle mittaustavalle tuli tavasta, jolla muurahaiset kävelevät yhdyskuntiensa sisällä.

Käyttäen matematiikan ja biologian alalta muunneltuja konsepteja NASA:n Hamptonissa Virginiassa sijaitsevan Langleyn tutkimuskeskuksen Yongxiang Hu kehitti tavan mitata lumen syvyyttä lidar-mittarilla, joka löytyy satelliitista Ice, Cloud and land Elevation Satellite-2 (ICESat-2).

Lidar käyttää laservalon impulsseja mittaukseen samalla tavalla kuin luotain käyttää ääntä. Hu teki yhteistyötä NASA:n, Arizonan yliopiston, Stevens Institute of Technologyn ja Ball Aerospacen tutkijoiden kanssa.

Lumen syvyys on tärkeä tieto ilmaston, sään ja maapallon vesisyklien ymmärtämiseksi, mutta nykyisissä mittaustavoissa on ollut omat rajoituksensa.

Hu muutti biologien ja fyysikkojen tavan arvioida keskipituutta muurahaisten kulkemalle matkalle niiden yhdyskunnan sisällä ennen takaisin ulostulemista sopivaksi ICESat-2-laaserille lumen syvyyden mittaamiseen.

Tutkijoiden mukaan keskimäärin muurahainen kävelee yhdyskunnan sisällä ennen takaisin ulostulemista noin neljä kertaa yhdyskunnan koko jaettuna sen pinta-alalla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *